Illustrasjon av bryggen i bergen
Plug har bygget Europas største landstrømsanlegg i Bergen
Landstrømsanleggene i
[port] leverer nå
[value]
[unit]
Nå spares miljøet for CO2-utslipp tilsvarende [petrol]
bensin i timen, eller en bil kjørende [num] ganger rundt jorden!